Klub Abstynenta "Odnowa" w Lęborku

Nawigacja

Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić.

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Linki: Profilaktyka

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.
Data dodania: 19.12.2009 Wizyt: 1314
Anonimowi Alkoholicy
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Podstawowym celem AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Data dodania: 19.12.2009 Wizyt: 1305
Polska Rada Ruchu Abstyneneckiego
Celem PRRA jest podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowania trzeźwości.
Data dodania: 19.12.2009 Wizyt: 1313
Serwisy i forma dyskusyjne niepije.pl
Fora i serwisy w niepije.pl mają charakter informacyjny i samopomocowo-wsparciowy. Na forach piszemy przede wszystkim na tematy związane z alkoholizmem i współuzależnieniami.
Osoby, które odwiedzają i czytają fora, poznają doświadczenia innych na dany temat, uzyskują informacje i pewne wskazówki. Piszą o swoich problemach, rozterkach, radościach i różnych doświadczeniach.
Data dodania: 19.12.2009 Wizyt: 1363
Wygenerowano w sekund: 0.01
2,996,300 unikalne wizyty